Erkan Okur Resmi Web Sitesi

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Nedir?
90’ların başlarında PLM yani ürün yaşam döngüsü yönetiminin tanımı için yaygın olarak kabul edilen görüş, ERP’nin finans, insan kaynakları, üretim ve stok yönetimini bütünleştirdiği gibi, ürün veri yönetimi, bilgisayar-destekli üretim ve mühendislik ile mekanik bilgisayar-destekli tasarım konularını bütünleştiren fonksiyonel tasarım ve üretim teknolojilerinin birleşimi olduğunu yönündeydi. Ancak geçtiğimiz 20 yılda, bu bakış açısı hükmünü fazlasıyla yitirdi ve büyük ölçüde tartışılır bir hale geldi.

İnformatik ve PTC’nin yaptığı yeni tanım, 21. yüzyıl PLM’inin firmalara ürün yaşam döngülerinde verimliliklerini arttırma imkanı veren, bütünleşik, işletme genelini kapsayan küresel bir yazılım çözümü haline geldiğini ortaya koyuyor. PLM içeriğinde yaşanan tüm bu gelişmelerin, üreticilerin ürünlerini tasarlaması, üretmesi, desteğini ve servis hizmeti vermesi sırasında elde ettiği tüm temel bilgileri içeren Ürün Ağaçları (Bill of Materials – BOM) çok-katmanlı yapısı ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.

Günümüzün PLM yazılımı çözümleri, firmaların Ürün Ağaçları yönetimi ve dönüşümünü -konsept aşamasından ürün tedavülden kalkana kadar- tüm ürün yaşam döngüsü boyunca optimize etmeye çalışmaktadır. Ürün Ağaçlarını etkileyecek, değiştirecek veya son şeklini verecek her bir aktivite üreticilerilerin operasyonel verimlililiğini etkileyen bir faktördür ve tüm bu aktivitelere PLM çözümü içerisinde yer verilmiştir.

Başarılı bir PLM çözümü:

· Detaylarını yazının devamında bulabileceğiniz, yedi temel PLM bileşeni -Doküman Yönetimi, Gömülü Görselleştirme, İş Akışları, Çoklu-CAD Veri Yönetimi, Birlikte Çalışabilirlik, Eksiksiz Ürün Ağacı Yönetimi ile Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi- aracılığıyla sağlanan “olmazsa-olmaz” PLM yeteneklerine,
· Yüksek performans, efektik veri replikasyonu ile tamamlayıcı, internet-tabanlı ve birlikte çalışabilir özellikleriyle sağlam bir güvenlik ile karakterize edilmiş; tek ve ölçeklendirilebilir PLM sistem mimarisi ve altyapısına,
· Gereksinim yönetimi, program porfölyo yönetimi, ürün mantıksal analizleri, üretim süreç yönetimi, kalite yönetimi, bileşen ve tedarikçi yönetimi ve servis gibi katma değer sağlayacak özellikler ile kolayca entegre olabilme imkanına,
sahip olmalıdır.
İşte size üretim endüstrisi analistlerinin, PLM’nin üretim sektörü için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olacağına inanmalarının nedeni olabilecek yedi madde daha:
· PLM yazılımları; ürünü-pazara sunma zamanı, operasyonel verimlilik, mevzuata uygunluk ve düşük üretim maliyetleri konularında sağladığı kazançlar ile hem üst-seviye hem de alt-seviye faydalar sunmaktadır.
· ERP’nin gelişimine benzer olarak, PLM de kayda değer toplam-sahip-olma-maliyeti faydaları sunan konsolide bir teknolojidir.
· Yalnızca maliyet-azaltıcı girişimlere odaklanmış ERP’nin aksine; PLM hem maliyet azaltma hem de büyüme konularına yoğunlaşmaktadır.
· Maliyetlerin karlılık üzerindeki etkilerini kabul etmekle birlikte, büyümenin maliyet azaltımına göre dört kat daha etkili ve “sınırsız” kazanç artışı konusunda daha sürdürülebilir olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir.
· PLM ürün-merkezli organizasyonların, ürün kompleksliği ve küreselleşme gibi ürün geliştirme yaşam döngüsü zorluklarıyla mücadele ederken alt-seviye hedeflerine ulaşmalarına imkan sağlamaktadır.
· PLM çözümleri, sahip olduğu Yatırım-Geri-Dönüşü (ROI) potansiyeli sayesinde üst-seviye yöneticilerin öncelik verdiği bir ticari zorunluluk haline gelirken, gelişim sürecinde de önemli bir olgunluk seviyesi erişmiştir.

Yedi “Olmazsa-Olmaz” PLM Yeteneği:

PLM Yeteneği 1: Doküman Yönetimi (Document Management)

PLM: Doküman Yönetimi (Document Management)

PLM çözümlerinin, verilerdeki revizyonların takip edilebileceği, arama-yapılabilir ve merkezi konumda bulunan bir veri havuzunda gerçek zamanlı olarak ürün bilgilerinin kalitesinin garanti edilebileceği doküman yönetimi yeteneklerine sahip olması oldukça kritik bir ihtiyaçtır. Güçlü bilgi yönetimi sayesinde PLM sistemi, doküman dağıtımlarının daha iyi kontrol edilmesine ve güvenlik, mevzuatlara uygunluk denetim logları, arşivleme ve afet yedeklemesi konularında iyileşmeye imkan sağlamaktadır.

PLM Yeteneği 2: Gömülü Görselleştirme (Embedded Visualization)

PLM: Gömülü Görselleştirme (Embedded Visualization)

Maliyet ve ürünü-pazara-sunma-zamanı değerlerinin büyük ölçüde ürün geliştirme süreçlerinin ilk aşamalarında belirlenmeye başlamasıyla birlikte; farklı departmanlardaki ekiplerin, mühendislik tasarımını değerlendirme ve prototip geliştirme veya üretim süreçlerine geçilmeden önce ürünün “neye benzediği” görme şansına sahip olmaları hayati önem taşıyan bir hal aldı. PLM çözümleri, bu ekiplerin 3 Boyutlu model ve montaj parçalarını doğru şekilde ölçmesini, kesit almasını ve karşılaştırma yapmasını sağlamakta ve gerçek-zamanlı olarak kompleks ürün yapılarını analiz etme imkanları sunmaktadır.

PLM Yeteneği 3: İş Akışları (Workflow)

PLM: İş Akışları (Workflow)

En temel ifadeyle iş akışı sistemleri, hangi görevin, kim tarafından, ne zaman yapılacağını belirler ve önceden tanımlar. Kitabi tanım olarak, iş süreçlerinin  bilgisayar destekli olarak yürütülmesi ya da otomasyonu olduğunu söyleyebiliriz. PLM çözümleri kapsamında iş akışları; standartize edilmiş, en doğru ve verimli iş yapış şekillerini, süreç otomasyonu için ön koşullar olarak tanımlayarak, verimliliği artırmayı ve pazara-ürün-sunma-zamanını kısaltmayı amaçlamaktadır.

PLM Yeteneği 4: Dağıtılmış Birlikte Çalışılabilirlik (Distributed Collaboration)

PLM: Dağıtılmış Birlikte Çalışılabilirlik (Distributed Collaboration)

Eğer siz de pek çok üretici gibiyseniz, müşterileriniz ve rekabet halde olduğunuz firmalar, tıpkı çalışanlarınız, tedarikçileriz, taşeronlarınız ve partnerleriniz gibi- dünya geneline yayılmış durumda olabilirler. Bunun sonucu olarak bir PLM çözümünde, ürünü-pazara-sunma zamanını hızlandıracak, ürün geliştirme maliyetlerini azaltacak, ürün kalitesini arttıracak, yeni pazarlara girmeyi kolaylaştıracak ve  işletme operasyonlarının eş-zamanlı yürümesini sağlayacak “birlikte ürün geliştirme” araçları mutlaka yer almalıdır.

PLM Yeteneği 5: Çoklu-CAD Veri Yönetimi (Multi-CAD Data Management)

PLM: Çoklu-CAD Veri Yönetimi (Multi-CAD Data Management)

Günümüzde pek çok üretici, ürün geliştirme süreçlerinde farklı 3 Boyutlu CAD paketlerini birlikte kullanıyor. Bazı üreticiler, mekanik tasarım ve elektrik tasarım gibi farklı tasarım süreçlerini destekleyebilmek adına bilinçli olarak farklı CAD araçlarını benimsiyor. Üreticilerin diğer bir bölümü ise, şirket satın almaları ya da müşteri gereksinimleri gibi nedenlerden dolayı, “bütünleşik” bir şekilde ürün tasarımı yapmaya çalışırken bile, farklı pek çok CAD aracı kullanmak zorunda kalıyor. Böyle bir ortamda mühendisler, entegre edilmiş Ürün Ağaçları üzerinden parçalar ve montajlar arasındaki bağımlı ilişkileri tam olarak yönetebilmek adına, heterojen CAD içeriklerine ulaşabilecekleri ve bu içerikleri kullanarak tasarım yapabilecekleri birleştirilmiş veri tabanı mimarisine ihtiyaç duyuyor. Bu mimari, değişken CAD sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen tasarım değişikliklerinin senkronizasyonunu kolaylaştırır ve üreticinin CAD araçlarına yaptığı yatırımlardan maksimum faydayı almasını sağlar. En etkili kullanım şekli olarak çoklu-CAD veri yönetimi, tasarımcılara bir CAD aracında tasarlanmış bileşenleri inceleyebilme ve bu bilşenleri kullanarak farklı bir CAD aracında kavramsal tasarım yapabilme imkanları sağlamaktadır. Bu özelliğin getirdiği faydalar, yüksek-kalite, tekil-ürün tanımları, daha hızlı birlikte çalışılabilir ürün geliştirme ve daha az veri yönetimi hatasıdır.

PLM Yeteneği 6: Eksiksiz Ürün Ağacı Yönetimi (Complete Bill of Materials Management)

PLM: Eksiksiz Ürün Ağacı Yönetimi (Complete Bill of Materials Management)

Üreticiler için, farklı disiplinler ve departmanlarda kullanılabilecek, anlaşılabilir ve ortak tek bir ürün yapısı -yani eksiksiz bir Ürün Ağacı- yaratmak büyük bir zorluktur. ECAD, MCAD ve yazılım ihtiyaçları bir araya getirilerek, farklı mühendislik birimlerinin eş-zamanlı olarak ilişkili tasarımlar geliştirmesi, aktivitelerinin beraber yürüyebilmesi ve eBOM (mühendislik), mBOM (üretim) ve sBOM (servis) arasında dönüşümler yapılabilmesi sağlanabilir. Bu eksiksiz bakış açısı ayrıca, ürün geliştirme sürecinin erken safhalarında ve tüm yaşam döngüsü boyunca, uyumluluk, performans, risk ve maliyet konularında ürün analizlerine imkan verir. Yapılan bu çalışmaların sonucu; daha kaliteli ürünler ve düşük ürün ve servis maliyetleridir.

PLM Yeteneği 7: Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi (Change and Configuration Management)

PLM: Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi (Change and Configuration Management)

Ürün geliştirme süreçlerinde değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorsak, değişimi yönetmenin de büyük bir gereklilik olduğunu kabul etmeliyiz. Bir ürün yaşam döngüsü yönetimi çözümünde “değişim ve konfigürasyon yönetimi”nden beklenen, Ürün Ağaçlarında yapılan güncellemelerin tüm tasarım, üretim, hizmet ve destek ekiplerine bilgilendirme olarak anında iletilmesini ve sistematik olarak yönetilen ve zamana göre değişimleri takip edilen ürün konfigürasyonlarının otomatik olarak güncellenmesini sağlayacak iyi-tanımlanmış süreçlere sahip olmasıdır. Bu süreçler, PLM çözümünün merkezinde yer alan yeteneklerinden biridir ve hata tekrarlarının azaltılmasına, mühendislik, üretim ve servis Ürün Ağaçlarının senkronize çalışabilmesine, farklı mühendislik birimlerine ait içeriklerin koordine edilebilmesine ve daha gelişmiş karar-verme süreçlerine imkan sağlamaktadır.

Kaynak: PTC Windchill® Managing thec omplete product lifecycle – from concept to service
Çeviri ve Derleme: Erkan OKUR - Kurumsal Çözümler Uzmanı @ İnformatik Bilgisayar

Son Güncelleme: Çarşamba, 09 Ocak 2013 00:33
 

İstatistikler

Kayıtlı Kullanıcı : 190
Paylaşılan Yazı : 68
Web Bağlantıları : 5
Toplam Yazı Okunma : 713801

Kimler Çevrimiçi?

Şu anda 247 konuk çevrimiçi