Erkan Okur Resmi Web Sitesi

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ERP Nedir ? - ERP'nin ABC'si - ERP Yazılımı Nasıl Seçilmeli ?

Endüstri Mühendisliği ERP KKP

 

 

 


ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması, kısaltılmış orjinal adıyla ERP. Planlama ve kaynak kısmını şimdilik unutun, fakat ERP'nin en ilgi çeken kurumsal kısmını aklınızda tutun. ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımı sağlar.

Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bir veritabanında kurumsal çalışanların hizmetine sunulur. Klasik sistemde her departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalışır. ERP bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını kullanarak çalışacak şekilde birleştirerek operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla bilgi paylaşımına imkan tanır.

Bu bütünleşik yapı yaklaşımı eğer başarı ile kurum bünyesinde kurulur ve uygulanırsa ilerleyen zaman içinde kuruma olumlu anlamda muazzam geri getirileri olacaktır.

Örneğin bir müşteri siparişini irdeleyelim. Tipik bir sipariş değerlendirme aşaması kağıda dökülmüş olarak bölümler arasında, ve çoğu zaman da departmanlar arası bilgisayarların birbiriyle iletişim sorunları arasında dolaşır. Tüm bu departmanlar arası gidip gelmeler gecikmelere ve siparişin kaybolmasına neden olabilir, bilgisayarlar arası veri iletişimi sırasında farklı doküman formatlarının ürettiği hatalarda cabası. Bu ağır aksak sorunlu sistemde hiç kimse tam anlamıyla siparişin durumu konusunda net bir bilgi sahibi de olamıyor kurum içinde, mesela finans bölümü siparişin yüklenip yüklenmediğini veri havuzundan sağlıklı bilgi alamamakta çoğu zaman. Hayal kırıklığına uğramaya alışmış müşterilerin sıklıkla duyduğu yanıt ise çoğunlukla "Depoyu aramalısınız" olur.
 

Endüstri Mühendisliği ERP KKP

ERP sayesinde eski tip birbirinden kopukçalışan bilgisayar sistemleri artık tarih olmuştur, finans, İK, imalat ve depo gibi tüm bu operasyonları tek bir bütünleşik bilgisayar yazılımı farklı modüllere ayırarak eskiden tek başına çalışan sistemleri birbirine entegre etmiştir. Finans, imalat, ve depo yine kendi yazılım sistemlerini kullanıyor farkı ise yeni yazılım artık birbiriyle entegre olmuş durumda, bu sayede finanstaki biri depo verilerine ulaşıp siparişin yüklenip yüklenmediğini görebilir. Çoğu çözüm sağlayıcı ERP yazılımlarını esnek modüler yapıda kurulumuna imkan tanırlar, bu sayede tüm yazılım paketini satın almak durumunda kalmazsınız. Örneğin Pek çok firma sadece ERP'nin finans ya İK modülünü alıp, geri kalan fonksiyonları da ihtiyaç duyulan başka bir zamanda satın alabilirler.

Kaynak: http://www.cio.com/research/erp/edit/erpbasics.html
 

Endüstri Mühendisliği ERP KKP

ERP'nin ABC'si?

Bilgi çağının, küreselleşmenin yaşandığı, insan, bilgi ve etkin yönetimin önem kazandığı, değişimin kaçınılmaz olduğu ve hatta değişimi yönetmenin giderek zorlaştığı rekabet ortamında artık sadece üretmek yetmiyor. Hız, kalite, azalan maliyetler ve verimlilik, koşulsuz müşteri memnuniyeti gibi faktörlerin önemi artık daha önem arzediyor. İşletmenizin tüm bölümlerinde sürekli oluşan ve dolaşan, güvenilir veriye hızla ulaşmaya, bu veriyi kurumsal bilgiye çevirerek, karar alma süreçlerinizi hızlandırıp, güçlendirmeye çok daha fazla ihtiyacınız var.

ERP'nin planlama özelliğinin yanında artık işletmenin genelinde gerçekleşen tüm operasyonların tek bir uygulama sistem mimarisi altında uyumlu entegrasyonu da son derece önemlidir. Bu sayede ERP kurumun bütününde tüm operasyonların takip ve analizini kolaylaştırır.

İş akış süreçleri ve çözümleri birbirlerinden farklı olan çok sayıda bölümün tek bir platform ve veritabanını kullanarak bütünleşik bir yapıda entegrasyonu ile güvenilir, sağlıklı, hızlı bilgi paylaşımı kurum içindeki operasyonlarınızın başarı ile sonuçlanması açısından son derece önemlidir. Bu sistem bütünlüğü kurumsal kaynak verimliğinin sağlanması, iş performansının artırılması, bölümler arası sağlıklı veri alışverişi ile verilecek kararların hızlı ve doğru alınmasına yardımcı olarak hizmet ve ürün kalitesini artıracaktır.

ERP uygulamaları kurum içi entegrasyonun yanında, operasyonların kurum sınırları dışında geçen kısımlarını da destekler. Bütünlük ve devamlılık arzeden bu süreçleri ERP çözümlerinin genel özellikleri olarak ele alırsak:

 • ERP uygulamaları, kurumunda bütününde ilgili departmanların iş akışını düzenler.
 • ERP uygulamaları entegre yapılardan meydana gelir.
 • ERP uygulamaları birbiriyle uyumlu çalışabilen departman ve operasyonlara göre geliştirilmiş modüler yapılardan meydana gelir.
 • ERP uygulamaları sadece kurum içi çözümleri sağlamakla kalmaz, kurumun sınırlarını aşan, farklı lokasyonlardaki tesislerine, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanır.
 • Malzeme, makine, işçi gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalma hedeflenir.
 • Değişken üretim koşullarına hızlı tepki verebilme, dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması hedeflenir.
 • Kalitenin ve izlenebilirliğin sağlanması
 • Her aşamada maliyetlendirmeye imkan tanıması
 • Simülasyon özelliği sağlaması.
 • Verilen müşteri hizmetlerinin kalite ve memnuniyetini artırması.
 • Tüm seviyelerde hız ve disiplinin sağlanması.
 • Kurum yönetimin karar verme süreçlerini hızlandırarak, kurum içinde kontrol yeteneğinin gelişmesini sağlaması.

 

Endüstri Mühendisliği ERP KKP

Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları (ERP) Nasıl Seçilmeli?

Sizin için en iyi çözüm hangisi?

Temel olarak, kurumsal kaynak planlama, daha yaygın bilinen adıyla ERP yazılımları, organizasyonunuzun farklı bölümlerinin kullandığı enformasyonu entegre ederek tek bir yönetim kontrol sistemine çevirir. Bu da, farklı departmanların, birbirlerinden habersiz bir şekilde bilgiyi yönetmelerinin yerine herkesin aynı veritabanını dolayısıyla ortak bilgiyi kullanmasını sağlar. Bu şekilde, bir kuruluştaki herkesin ortak bilgiye ulaşması ve aynı dili konuşması ve Makine, insan, para gibi kaynaklarını daha verimli kullanması amaçlanır.

Birçok kuruluş, büyüyen organizasyonlarını daha etkin bir şekilde kontrol edebilmek ve maliyetleri düşürmek için ERP çözümlerini tercih etmekteler. Fakat sürekli değişen teknoloji, yeni trendler, yeni firmalar, değişen ihtiyaçlar kurumsal kaynak planlama çözümü seçimini oldukça zorlaştırmaktadır.

Yapılan bol sıfırlı yatırım düşünüldüğünde, seçilen firmanın ve ürünün ihtiyaçları tam karşılayabilmesi, yatırımı güvence altına alması çok önemlidir. Bu nedenle, ERP yazılımı alım süreci çok iyi bir analiz gerektirir. Bu analizde, teknik konular dışında, firmanın bu konudaki tecrübesi, referansları, mali yapısı da bulunmalıdır.

Kurumsal kaynak planlama yazılımı seçiminde en önemli konu ürünün yeterliliğidir. Eğer ürün, gerek teknoloji gerekse altyapı olarak firmanın şu anki ve ileride doğacak ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, satınalma kararı için önemli bir süreç tamamlanmış demektir. İşte seçim süreci için başlangıç önerilerimiz:

Ürünü test edin

Çözüm sağlayıcı firmaların yaptıkları demolar ve sundukları broşürler çoğu zaman seçim sürecinde önemli olan bazı noktaları anlatmayabilir. Sonuçta hepsi satış yapmak için hazırlanmıştır. Size ERP ürünü hakkında en güvenilir bilgiyi ürünü test etmek sağlayacaktır. Mümkünse ürünü kullanan bir müşteride, mümkün değilse de çözüm sağlayıcının göstereceği bir ortamda mutlaka test edin. Birisini tanımanın en iyi yolu, onunla zaman geçirmektir.

Referanslarla konusun

Ürün sağlayıcı firma sorduğunuz tüm soruları tatmin edici şekilde cevaplamış, bazı garantiler vermiş ve hatta size anahtar teslim bir teklif yapmış olabilirler. Tavsiyemiz böyle büyük bir yatırıma karar vermeden önce firmanın söyledikleri ile yetinmeyin, mutlaka firmanın referanslarıyla konuşun. Çünkü danışmanlık kalitesi, servis, ve yaşanan problemler ve çözümlerle ilgili en doğru bilgiyi ancak ürünü satınalmış ve kullanmakta olan firmalar verebilir.

Ürünün geleceğini araştırın

Kurumsal kaynak planlama yazılımı seçiminde en sık karşılaşılan olay, firmaların değerlendirme yaparken, sadece şu anki ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmasıdır. Halbuki firmaların ihtiyaçlarının sürekli değiştiği ve yeni çözümlere sürekli ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. Eğer bir ERP ürününü, şu anki ihtiyaçlarınızı karşılıyor ve sırf diğer ürünlerden ucuz diye seçiyorsanız, muhtemelen yatırımınız orta veya uzun vadede daha pahalıya malolacaktır. Tavsiyemiz bir ERP ürününü ve ERP firmasını seçerken, o firmanın araştırma geliştirme yatırımını ve şu anda kullandıkları sistemin en azından orta vade geçerli bir sistem olup olmadığını çok iyi bir şekilde araştırın.

Kıyaslayın

Size uygun çözümü seçebilmek için süreçleriniz ve departmanlarınızın ihtiyaçları doğrultusunda kriterler oluşturup aday ürünleri belirlediğiniz kriterlere göre kıyaslayın ve değerlendirin.

 Altyapı  
 • Uyarlanabilir ve parametrik yapıya sahip olmalı.
 • Uzun yılların tecrübesi ile oluşturulmuş yeterince denenmiş yani hatalardan arınmış oturmuş bir sistem olmalı.
 • Artan işlem ve veri yükünde performansı yüksek olmalı.
 • Dış sistemler ile veri alış verişini kolaylıkla sağlamalı.
 • Sistem kendi başına yeterli olmalı. Dış çözümlere çok az ihtiyaç duymalı
 • Bakım ve destek için büyük ve uzman ekiplere ihtiyaç olmamalı.
 • Sistemin işletileceği işletim sistemi ve veri tabanı alternatifleri olmalı.
 • Kurulumdan sonra da başka bir işletim sistemi ve/veya veri tabanına taşınabilmeli.
 • Gelecekte sistem performansını arttırmak için gerekli donanım ve altyapının maliyeti düşük olmalı.
 Sistem Özellikleri  
 • Esnek raporlamaya izin vermeli. Yeni raporlar kolaylıkla üretilebilmeli.
 • Birden çok lisanda kullanılabilmeli.
 • Birden çok para birimi ile kullanılabilmeli.
 • Modüler ve bütünleşik bir yapıya sahip olmalı.
 • İçeriğindeki konseptler ve çözümler uluslararası geçerliliğe sahip olmalı.
 • Detaylı yetkilendirme ve güvenlik sistemi olmalı.
 • Sistem yeni geliştirmelere açık olmalı kolaylıkla uyarlanabilmeli.
 • Arayüz standardı olmalı ve kullanım kolaylığı sağlamalı.
 • Gerçekleştirilen tüm hareketlerin tarihçesi tutulabilmeli.
 • EDI, XML gibi metodlar ile veri alış veri imkanı sağlamalı.
 • İnternet üzerinde de kullanılabilmeli.
 • Mobil teknolojileri desteklemeli.
 Risk  
 • Çözüm sağlayıcının referansları güçlü olmalı.
 • Çözüm sağlayıcı proje ekibinin deneyimi yüksek olmalı.
 • Çözüm sağlayıcının mali yapısı güçlü olmalı.
 • Çözüm sağlayıcı yerel mevzuattı ve iş kurallarını iyi bilmeli.
 • Çözüm sağlayıcının uluslararası tecrübesi olmalı.
 • Çözüm sağlayıcı taahhüt ettiği fonksiyonları sunumlarda yada referanslarında gösterebilmeli.
 • Çözüm sağlayıcı uzun süreli destek anlayışı olmalı.
 • Çözüm sağlayıcı implementasyon için detaylı ve anlaşılır bir plan sunmalı.
 • Sistemin dokümantasyonu tam olmalı
 • Lisans, hizmet ve destek fiyatlandırma politikaları açık ve anlaşılır olmalı


Yukarıda belirtmeye çalıştığımız kriterler ancak bir başlangıç olabilir. ERP yazılımı arayışındaysanız her zaman akılda tutulması gereken en önemli nokta, aradığınız yazılımın sıradan bir yazılım olmadığı, şirketinizin verimliliğini ve etkinliğini doğrudan etkileyecek çok önemli bir araç olduğudur.

Son Güncelleme: Perşembe, 12 Ağustos 2010 20:54
 

İstatistikler

Kayıtlı Kullanıcı : 190
Paylaşılan Yazı : 68
Web Bağlantıları : 5
Toplam Yazı Okunma : 726226

Kimler Çevrimiçi?

Şu anda 100 konuk çevrimiçi