Erkan Okur Resmi Web Sitesi

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Intalio|BPMS Platformu Teknik Özellikleri ve Yazılım Mimarisi

Intalio|BPMS Mimari

Geçtiğimiz günlerde Intalio|BPMS platformu hakkında genel bilgiler veren derleme bir makale yayınlamış ve Intalio|BPMS'in genel özelliklerini, Ücretsiz (Community) ve Kurumsal (Enterprise) sürüm detaylarını ve sürüm karşılaştırma tablolarını paylamıştım.

Bu derleme yazıda ise, Intalio|BPMS platformunun biraz da teknik tarafına bakıp, Intalio Süreç Yaşam Döngüsü başlığı altında ürünün teknik özelliklerine ve mimarisinden bahsedeceğim.

Intalio|BPM tarafından sunulan bu teknik özellikler, süreç analizinden başlayıp süreç kontrolüne kadar uzayan 12 adımlık iş süreçleri yaşam döngüsü etrafında düzenlenmiştir. Bu eşsiz yaşam döngüsü, Intalio'nun 10 yıldan fazla süredir devam eden Araştırma & Geliştirme ve binden falza ürün kurulumda kazandığı deneyim sonucu oluşmuştur.

alt Keşfet alt Modelle alt Simüle Et alt
Kontrol Et       Tasarla
alt       alt
Geliştir  

Intalio Süreç Yaşam Döngüsü

  Kurgula
alt       alt
Analiz Et       Konuşla
alt Gözlemle alt Etkileş alt Çalıştır alt

Intalio Süreç Yaşam Döngüsü'nün detayları için lütfen konunun devamını inceleyiniz.


Keşfet [Discover] 


alt

Web Arayüzü | Web Interface

Tüm web tarayıcılarından, istediğiniz kullanıcılara BPM platformuna erişim yetkisi verin.
Give everyone access to the BPM platform, from any Web browser.
alt

İş Birliği Alanları | Collaboration Spaces

Ekibiniz arasında daha iyi işbirliği için Intalio|Social Portal kullanın.
Leverage Intalio|Social Portal to foster collaboration.
alt

Doküman Yönetim Sistemi | Document Management System

Tüm belge ve dokümanlarınızı kayıt altına alarak, mevcut süreçlerinizi desteklemek için kullanın.
Capture all the documents and related artifacts that support existing processes.
alt

Organizyon Şeması Oluşturma | Organization Mapping

Organizasyonunuzun ve tüm ilişkili birimlerinin şemasını çıkarın.
Map the organization and all its stakeholders.


Modelle [Model] 


alt

BPMN 2.0 Süreç Modelleme Ekranı | BPMN 2.0 Process Modeler

Süreçlerinizi modellemek için kabul görmüş en güncel standartları kullanın.
Use the latest industry standard to model processes.
alt

3 Boyutlu Modelleme | 3D Modeling

Tek bir kullanıcı arayüzü üzerinden, model seviyeleri arasında sezgisel ve hızlı bir şekilde geçiş yapın.
Navigate through model levels intuitively and rapidly, from a single user interface.
alt

Kurumsal Veri Deposu | Enterprise Repository

Büyük süreç portföyünüzü, kategori, link, etiket, versiyonlama ve arama fonksiyonları ile kolayca düzenleyin.
Organize large process portfolios with categories, links, tags, versioning, and search.
alt

Genişletilebilir Modelleme Çerçeve | Extensible Modeling Framework

Kendi şablon ve model doğrulama kurallarınızı yaratın.
Design your own stencils and model validation rules.


Simüle Et  [Simulate]


alt

Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi | Activity Based Costing

Özel-Süreç metrikleri ve Anahtar Performans Göstergeleri tanımlayn.
Define process-specific metrics and Key Performance Indicators (KPIs).
alt

Ya Olursa / Olmazsa Simülasyonu | What If Simulation


Simulate hypothetical scenarios and develop relevant insight.*
alt

GAP Analizleri | Gap Analysis

Compare "As Is" and "To Be" process models and identify migration paths.*


Tasarla [Design] 


alt

Nesne Geliştirici | Object Builder

Design process data objects with intuitive wizards.
alt

Mashup Stüdyo | Mashup Studio

Connect processes to external systems with no coding.
alt

Uyum Listesi | Compliance Checklist

Ensure compliance to corporate standards and industry regulations.*
alt

Doküman Üretme | Documentation Generation

Automatically produce documentations for auditing and training purposes.*


Kurgula [Build] 


alt

Hata Ayıklayıcı | Debugger

Troubleshoot processes with an interactive testing and debugging environment.*
alt

Paket Yöneticisi | Package Manager

Package all process artifacts (models, rules, services) into a single deployment unit.
alt

Yaşam Döngüsü Yönetimi | Life Cycle Management

Promote processes through user-defined stages such as Testing and Production.
alt

Durum Yönetimi Sistemi | Case Management System

Track and resolve issues while incrementally developing a knowledge database.


Konuşla [Deploy] 


alt

Çoklu Konuşlama Ayarı | Multiple Deployment Options

Deploy processes on premises or in the cloud, on demand.
alt

Tutarlılık Kontrolü | Consistency Checking

Verify that all deployed process artifacts are consistent and properly integrated.
alt

Canlı Süreç Güncellemeleri | Live Process Updates

Migrate running process instances from one model version to the next, in flight.
alt

Veri Deposu Arayüzü | Repository Interface

Manage complex process deployment scenarios from third-party tools.


Çalıştır [Execute] 


alt

Melez (Çoklu Yetenek Sahibi) Motor | Hybrid Engine

Combine events, processes, and rules into a unified execution engine.
alt

İşlem Moturu | Transaction Engine

Execute transactional processes safely and reliably.
alt

Kurumsal Hizmet Sürücüsü |  Enterprise Service Bus

Integrate processes with any applications using a Service Oriented Architecture.
alt

Direk Veri Nesnesi Deposu | Direct Data Object Storage

Store process data objects into any database for real-time reporting and analysis.


Etkileş [Interact] 


alt

İnsan Görevleri Yöneticisi | Human Task Manager

Manage human tasks according to the WS-HumanTask standard.
alt

Kural-Bazlı Görev Atama | Rule-Based Task Assignment

Assign tasks to users based on business rules, considering availability or skills.
alt

İş Akışı Tezgahı | Workflow Workbench

Offer a user-friendly environment for the productive fulfillment of process activities.
alt

Görev Koçu | Task Coach

Assist users to complete their tasks through checklists and real-time collaboration.*


Gözlemle [Monitor] 


alt

Gösterge Paneli | Dashboard

Give business users a 360° view of all business processes deployed in production.
alt

Yetkili Konsolu | Administration Console

Let process owners to control the entire process life cycle, from a single interface.
alt

Eskelasyon Prosedürleri | Escalation Procedures

Handle errors and exceptions before they can negatively impact the business.


Analiz Et [Analyze] 


alt

Denetleme Tarihçesi | Audit Trail

Capture an audit trail of all activities and events. Enable post-mortem replay.
alt

Analiz Moturu | Analytics Engine

Analyze the data and metrics produced by any processes, no matter how complex.
alt

Gösterge Paneli Tasarım Ekranı | Dashboard Designer

Design customized dashboards for any process stakeholder, with no coding.
alt

Süreç Akış Analizcisi | Process Flow Analyzer

Automatically identify bottlenecks, critical paths, and deadlocks.*


Geliştir [Improve] 


alt

Kendine Geliştiren Süreçler | Process Self Healing

Enable a direct feedback loop to let processes improve themselves.*
alt

Canlı Süreç Optimizasyonu | Live Process Optimization

Change processes, rules, and parameters while processes keep running.
alt

Gerçek-Zamanlı Kullanıcı Geri Dönüşleri | Real-Time User Feedback

Capture feedback from process users and make it available to all stakeholders.
alt

Sürekli Süreç İyileştirme | Continuous Process Improvement

Empower organizations to improve their business processes on a continuous basis.


Kontrol Et [Control] 


alt

Çoklu-Kullanıcılı Mimari | Multi-Tenant Architecture

Support the needs of multiple organizations from the same process infrastructure.
alt

Kullanıcı Yönetimi | User Management

Integrate with any directory service and provide single sign-on with any applications.
alt

Rol-Bazlı Yetki Kontrolü | Role-Based Access Control

Control access to any process assets through fine-grain security policies.
alt

Sistem Yönetimi Arayüzü | Systems Management Interface

Integrate with existing systems management tools and applications.

Intalio|BPM Yazılım Mimarisi

Intalio|BPM Mimarisi
Açıklama: Intalio|BPMS Süreç Yönetim Yazılımı - Intalio Süreç Yaşam Döngüsü - Yazılım Teknik Özellikleri ve Mimarisi
Etiketler: Intalio|BPMS, Intalio|BPMS Süreç Yönetim Sistemi, Intalio|BPMS Türkçe, Intalio|BPMS Süreç Yaşam Döngüsü, Intalio|BPMS Teknik Özellikleri, Intalio|BPMS Mimarisi,
Kaynak: Intalio - Intalio Community  Türkçeleştirme: Erkan Okur
Google: Intalio - Intalio|BPMS - Intalio Türkçe
Erkan OKUR Diyor ki:
Son Güncelleme: Salı, 22 Mart 2011 22:49